SCOUTING DYNAMICS

OUR PARTNER:

Selective Management.jpg

A D V A N C E D    F U T U R E F A C E S   S E A R C H S Y S T E M

SCOUTING DYNAMICS to projekt stworzony przez Jacka Kolanowskiego, który od 20 lat jest czynnym obserwatorem i znaczącym udziałowcem świata mody zarówno w Polsce jak i za granicą.

Chcemy aby każda osoba, która ma predyspozycje do tego aby stać się częścią świata mody, dostała taką szansę bez względu na narodowość, wyznanie, kolor skóry, orientację czy status społeczny.

Celem naszym jest poszukiwanie TOP FACES dla polskiego i zagranicznego świata mody i zapewnienie kandydatkom i kandydatom pełnego wsparcia, tak od strony wyboru właściwej reprezentacji czyli najlepszej możliwej agencji, jak i od strony przygotowania mentalnego, a także - jeśli zachodzi taka potrzeba - udzielenie profesjonalnego wsparcia w temacie właściwego odżywania się.

Jeśli Twoim marzeniem jest praca z najlepszymi fotografami w Polsce i na świecie, współpraca z najlepszymi magazynami modowymi, najlepszymi markami odzieżowymi i topowymi projektantami nie pozostaje Ci nic innego jak mieć to magiczne "coś" i wysłać do nas kilka prostych zdjęć twarzy lub też trafić na ulicy lub na którymś z wiodących portali społecznościowych na mnie lub któregoś z moich doświadczonych scoutów.

Website Created by Jacek Kolanowski